Total Identity

tiEconomische en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties voortdurend tot innovatie en verandering. Vanuit een sterke oriëntatie op hun context en op basis van een scherpe analyse van hun identiteit en ambitie, ondersteunt Total Identity dienstverlenende organisaties bij veranderingsprocessen en transities. Hierbij fungeert Total Identity als denktank vanuit uiteenlopende specialisaties en werken we van scenario-ontwikkeling tot en met de begeleiding op projectniveau. We leveren een integrale dienst, waarin we strategisch advies koppelen aan creatieve oplossingen. We benaderen positionerings- en communicatievraagstukken vanuit marktonderzoek, kennis van dienstverlening en het conceptueel vermogen dat het bureau van oudsher kenmerkt. Daarbij investeren we voortdurend in de ontwikkeling van innovatieve communicatieoplossingen op het gebied van design, issuesmanagement, multichannel publishing en identity management, passend bij organisaties die de dynamiek van hun markt onderkennen.

Visie

Onder ‘corporate identity' verstaan we de communicatieve vertaling van de collectieve ambitie van organisaties en hun mensen. Hierbij handelen we vanuit de visie dat ambities alleen kunnen worden waargemaakt als zij tot stand komen en invulling krijgen vanuit een hoge mate van bewustzijn van de sociaal-economische context. De identificatie van en interactie met stakeholders in de omgeving zijn bepalend voor succesvolle communicatie

Missie

Vanuit deze gedachte adviseren we organisaties over de combinatie van issues die zij vanuit hun kernwaarden bespreken en realiseren we de middelen waarmee zij in gesprek treden en blijven met hun stakeholders. Zodat zij hun kennis kunnen delen en ontwikkelen. Zodat het debat kan plaatsvinden en zij een positie claimen in hun speelveld. Door op de juiste momenten via de juiste kanalen en media met de juiste content de juiste personen te bereiken. Total Identity wil een goede (her)positionering van haar opdrachtgevers realiseren door hun communicatief vermogen te optimaliseren.

Aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door vier heldere stappen: Discover, dream, design en destiny kunnen gezien worden als learning touch points[st1]  in het scheppen, leren begrijpen en doorleven van organisatie-identiteit. Het schept een beweging die bewustzijn creëert en om identificatie vraagt op elk niveau van de organisatie. Zo ontwikkelt de totale organisatie zich op duurzame wijze naar vraagstukken van de toekomst. Directie, (midden-) management en medewerkers geven samen de organisatie vorm. De strategische vraag ‘hoe kan ik mijn organisatie een volstrekt relevante bijdrage laten leveren die aansluit bij wat de markt echt vraagt?‘ moet daarom niet alleen op directie niveau gesteld worden, maar ook op team of individueel niveau. Een organisatieverandering is alleen dan succesvol als het management medewerkers uitdaagt om hun eigen rol binnen de gezamenlijke koers te vinden en invulling te geven aan de dagelijkse praktijk. De centrale missie en visie moeten immers zichtbaar worden in het handelen van alle medewerkers.

Meer informatie: www.totalidentity.nl

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu