nibaaNIBAA is een opleidingsinstituut gericht op strategie & brand management en gevestigd te Utrecht. NIBAA verzorgt opleidingen en masterclasses voor executives in Utrecht. In de opleidingen wordt state-of-the-art kennis gedeeld en gecombineerd met diverse ‘best practices’. NIBAA werkt met ervaren professionals, hoogleraren en vakdocenten.

Toegepaste kennis

NIBAA stelt in haar opleidingen het praktische nut en de toepassing van merkkennis centraal. Aan de hand van action learning-methodieken, casuïstiek, groepsopdrachten en het schrijven van een eigen paper, maakt u het geleerde snel eigen en kunt u er na afronding van uw opleiding direct mee aan de slag. NIBAA zet tijdens haar opleidingen de betere vakdocenten, professoren van Nederland in en werkt onder andere samen met toonaangevende vakverenigingen, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. NIBAA is zodoende in staat om de meest actuele en kwalitatief hoogwaardige kennis aan te bieden.  Lees meer.

Ontwikkeling van het vakgebied

NIBAA levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied door nieuwe marketingkennis te ontwikkelen en te verspreiden, samen te werken met belanghebbenden in het werkveld (brancheorganisaties, onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven en instellingen) en door een intermediair te zijn voor ‘kennisvragers en -aanbieders’ op marketinggebied. Middels diverse mastercourses, colleges en incompany programma’s wordt deze marketingkennis gedeeld met elkaar, worden nieuwe ideeen opgedaan voor toekomstig onderzoek en/ of  worden ‘best practices’ besproken en vergeleken met gangbare theorieen.

Introductieflim NIBAA Institute