Hieronder vindt u onze onderzoeken, publicaties en artikelen die de afgelopen jaren in de media zijn verschenen zijn. Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen over bepaalde onderzoeken, dan horen wij die graag. Wilt u een gezamenlijk onderzoek opzetten dan wel uitvoeren met ons – zoals we elke jaar doen met Trendslator inzake het Trends to Brands-onderzoek, dan kan dat uiteraard.

Publicatie ‘Nieuwe post doc opleiding Brand Management

Publicatie ‘Trends to Brands Top 100’ NIBAA – Trendslator

Publicatie onderzoek ‘Sterke merken immuun’

Publicatie onderzoek ‘Merkwaarde en social media’

Publicatie onderzoek ‘Meest begeerde merken’