Onderwerpen Post-HBO Strategisch Brand Management

Tijdens de Post-HBO Opleiding 'Strategisch Brand Management' leert u actief het geleerde te implementeren. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van zowel theoretische als praktijkgerichte colleges, worden cases en opdrachten als werkvorm gehanteerd, vindt een ‘brand journey’ plaats en leert u onder begeleiding schrijven aan uw eigen strategische plan. 


Blok 1: Strategie, positionering en branding 

Vragen die tijdens deze twee kennissessies aan bod komen zijn: Hoe ontwikkel je een goede strategie? Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er vanuit deze basis worden gebouwd aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd en welke concepten hiervoor kunnen worden gebruikt.

 • College 1: Trends, ontwikkelingen, positioneren, merkstrategie, archetypen,  merkarchitectuur
 • College 2: Merkidentiteit, merkwaarden, ladderingmethode, value mapping, en marketingcommunicatie.

Blok 2: Digital branding en social media 
Vragen die tijdens deze praktijkdag worden beantwoordt zijn: Welke ontwikkelingen zijn er op online branding gebied? Hoe kun je een goed digital brandingbeleid opzetten? Wat komt hier bij kijken? Hoe kan social media strategisch ingebed worden in de organisatie? Wat zijn de best practices en inspirerende cases? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan? Dit en meer wordt aan de hand van opdrachten, praktijkcases en workshops op deze dag behandeld.
 • College 3: Digital branding, social media, performance based marketing, community management 
 • College 4: Online marketing, reputatiemanagement, online brand engagement, meten en bijsturen.

Blok 3: Merkconsistentie en alignment creëren en bewaken
Tijdens dit blok staat het creëren  managen en bewaken van merkconsistentie centraal. Vragen die aan bod komen zijn o.a. Hoe 'align' ik het merk met andere activeiten in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat merkconsistentie gewaarborgd blijft? Wat leveren dit soort inspanningen op? Tijdens college 6 staat vooral de hoe-vraag centraal. Hoe vlieg je bepaalde zaken aan, hoe werken bepaalde systemen, hoe krijg je mensen mee met je plannen? en welke vaardigheden zijn hierbij van belang?
 • College 5: Brand alignment, merkconsistentie creëren, managen en bewaken
 • College 6: Implementatie van brand alignmentprojecten, werking systemen, mensen meekrijgen

Blok 4: Content Marketing, brand engagement en loyaliteit
Tijdens dit blok staan contentstrategie, communitymanagement en brand engagement centraal. Vragen die aan bod komen zijn o.a. Hoe kan een goede content marketing strategie worden opgezet? Hoe zorg je ervoor dat deze de doelgroep raakt, boeit en bindt? Wat komt er kijken bij online content marketing (seo-proof, aansluiten bij informatiebehoefte, community management). En hoe past merkloyaliteit hierin?
 • College 7: Contentmarketing, brand engagement, community management en loyaliteit 
 • College 8: Implementatie engagementprojecten: werking systemen, mensen meekrijgen.

Blok 5:  Imago building, perceptie- en reputatiemanagement

Tijdens dit blok staat het bouwen, creëren en managen van het imago/ de reputatie centraal. Vragen die tijdens aan bod komen zijn: Hoe manage je de (online) reputatie? Hoe bouw je een gewenste reputatie op? Hoe kun je de perceptie sturen en hoe manage je de verwachting? En hoe kun je de inspanningen analyseren, monitoren en bijsturen?
 • College 9: Imago building, perceptie-, verwachting-  en reputatie management 
 • College 10: Implementie reputatieprojecten, werking systemen, mensen meekrijgen 

Blok 6: Brand Journey en het Strategisch Plan. 
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art merkenbeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen strategisch merkplan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureer je je merkstrategie in een concreet plan van aanpak? Hoe ga je te werk bij de start van de implementatie?  
 • College 11: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
 • College 12: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan je eigen strategische brand plan.
 • College 13: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan je eigen strategische brand plan.

   

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu