Onderwerpen Post-Doc 'Strategisch Brand Management'

De opleiding ‘Strategisch Brand Management’ verschaft u nieuwe kennis, vaardigheden én inzichten om betere brandingbeslissingen te kunnen nemen.


Blok 1: Strategische perspectieven, change en brand leadership

Vragen die tijdens dit blok aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en brand management zijn er? Andere vragen zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq brand-driven maken) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van brand leaders op dit vlak?

 • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en brandconcepten
 • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy
 • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, change en merkconcepten
 • College 4: Internal branding, brand leadership issues, insights, modellen en kenmerken brand leaders

Blok 2: Brand equity, merkmeerwaarde en brandingplan 
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke brand building modellen zijn er? Hoe kan er effectief gestuurd worden op de creatie van brand equity, merkmeerwaarde en brand value? Hoe onderscheiden brand leaders zich van anderen? Welke concepten en instrumenten kunnen ingezet worden richting ‘brand leadership’. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk en u leert hoe u een strategisch brandplan kunt schrijven.
 • College 5: Creatie van brand equity, merkmeerwaarde, brand value, brand building en merkstrategie
 • College 6: Brand leadership modellen, kenmerken en inzichten brand leaders, implementatieaspecten
 • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
 • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische brandplan.
 • College 9: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische brandplan.

Blok 3: Branding, positioneren en online marketing 
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er gebouwd worden aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd. Andere vragen zijn: Welke ontwikkelingen zijn er op online branding gebied? Hoe kun je een goed digital brandingbeleid opzetten? Wat komt hier bij kijken? Hoe kan social media strategisch ingebed worden in de organisatie? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan?
 • College 10: Trends, ontwikkelingen, brand strategy, merkmodellen, brandportfoliomanagement
 • College 11: Merkidentiteit, merkwaarden, means-end chain, positionering en marketingcommunicatie
 • College 12: Digital branding, social media, performance based marketing, community management
 • College 13: Online marketing, reputatiemanagement, online brand engagement, meten en bijsturen

Blok 4: Merkconsistentie, reputatie- en designmanagement
Vragen die tijdens blok 4 aan bod komen zijn o.a. Hoe ‘align’ ik het merk met andere activeiten in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat merkconsistentie gewaarborgd blijft? Tijdens colleges 16 en 17  staat het bouwen, creëren en managen van het imago/ de reputatie centraal. Hoe manage je de (online) reputatie? Hoe bouw je een gewenste reputatie op? Hoe kun je de perceptie sturen en hoe manage je de verwachting? De afsluitende twee colleges gaan in op: het creëren van een heldere merkidentiteit en de inzet van brand management hierbij. Vragen die aan bod komen zijn o.a. Hoe ontwerp je een goede designstrategie, hoe zorg je ervoor dat er een herkenbare visuele identiteit ontstaat? Hoe manage je het totale designproces?
 • College 14: Brand alignment, identiteitsmanagement, merkconsistentie creëren, managen en bewaken
 • College 15: Implementatie van brand alignmentprojecten, werking systemen, mensen meekrijgen
 • College 16: Imago building, perceptie-, verwachting-  en reputatie management
 • College 17: Implementie reputatieprojecten, werking systemen, mensen meekrijgen
 • College 18: Merkidentiteit, designmanagement en designprocessen
 • College 19: Implementatie designprojecten: werking systemen, mensen meekrijgen, hoe aanvliegen?

Blok 5: Brand journey en strategisch brandplan
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art merkbeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen brandplan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureer je je merkstrategie in een concreet plan van aanpak? Hoe ga je te werk bij de start van de implementatie?  
 • College 20: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
 • College 21: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het brandplan.
 • College 22: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het brandplan.

   

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu