Onderwerpen Post-Doc 'Brand Identity & Design'

De opleiding ‘Brand Identity & Design Management’ reikt u nieuwe inzichten en kennis aan over designstrategie, identiteitsmanagement en merkmeerwaarde.


Blok 1: Strategische perspectieven, change en design leadership

Vragen die tijdens dit blok aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en design management zijn er? Welke businessmodellen zijn er, welke perspectieven en hoe zijn bepaalde inzichten te gebruiken? Andere vragen zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq design-driven maken) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van design leaders op dit vlak?

 • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en designconcepten
 • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy
 • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, change en design concepten
 • College 4: Internal branding, design leadership issues, insights, modellen en kenmerken design leaders

Blok 2: Design equity, merkmeerwaarde en designplan  
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke design management modellen zijn er? Hoe kan er effectief gestuurd worden op de creatie van design equity, het realiseren van een design-driven organisatie en value-through-design? Hoe onderscheiden design  leaders zich van anderen? Welke concepten en instrumenten kunnen ingezet worden richting ‘design leadership’. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art designbeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen strategisch designplan kunt schrijven.
 • College 5: Design equity, design-driven-change, value creation, design management, designbeleid en -strategie
 • College 6: Design leadership modellen, kenmerken en inzichten design leaders, implementatieaspecten
 • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
 • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische designplan.
 • College 9: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische designplan.

Blok 3: Branding, positioneren en online design management 
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er gebouwd worden aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd. Andere vragen zijn: Welke digital trends zijn er op het gebied van design? Hoe kan de merkidentiteit online worden doorvertaald? Hoe gaan visual identity en social media samen? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan? Dit en meer wordt aan de hand van opdrachten, praktijkcases en workshops op deze dag behandeld.
 • College 10: Trends, ontwikkelingen, brand strategy, merkmodellen, portfoliomanagement
 • College 11: Merkidentiteit, merkwaarden, means-end chain, positionering en marketingcommunicatie
 • College 12: Online design management, visual identity, online communicatie, social media
 • College 13: Digital branding, online reputatiemanagement, meten en bijsturen.

Blok 4: Merkconsistentie, reputatie- en designmanagement 
Vragen die tijdens blok 4 aan bod komen zijn o.a. Hoe ‘align’ ik het merk met andere activeiten in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat merkconsistentie gewaarborgd blijft? Tijdens colleges 16 en 17  staat het bouwen, creëren en managen van het imago/ de reputatie centraal. Hoe manage je de (online) reputatie? Hoe bouw je een gewenste reputatie op? Hoe kun je de perceptie sturen en hoe manage je de verwachting? De afsluitende twee colleges gaan in op: het creëren van een heldere merkidentiteit en de inzet van design management hierbij. Vragen die aan bod komen zijn o.a. Hoe ontwerp je een goede designstrategie, hoe zorg je ervoor dat er een herkenbare visuele identiteit ontstaat? Hoe manage je het totale designproces?
 • College 14: Brand alignment, identiteitsmanagement, merkconsistentie creëren, managen en bewaken
 • College 15: Implementatie van brand alignmentprojecten, werking systemen, mensen meekrijgen
 • College 16: Imago building, perceptie-, verwachting-  en reputatie management
 • College 17: Implementie reputatieprojecten, werking systemen, mensen meekrijgen
 • College 18: Merkidentiteit, designmanagement en designprocessen
 • College 19: Implementatie designprojecten: werking systemen, mensen meekrijgen, hoe aanvliegen?

Blok 5: Brand journey en het strategisch designplan
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art designbeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen designplan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureer je je designstrategie in een concreet plan van aanpak? Hoe ga je te werk bij de start van de implementatie?  
 • College 20: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
 • College 21: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het designplan.
 • College 22: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het designplan.

   

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu