Programma MBA Strategisch Design Management

De MBA-opleiding ‘Strategisch Design Management’ verschaft u nieuwe kennis, vaardigheden én inzichten om betere designbeslissingen te kunnen nemenen wordt uw leiderschapsrol tot een hoger niveau gebracht


Module 1: Strategisch management en design leadership (academisch)

Vragen die tijdens dit blok aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en design management zijn er? Welke businessmodellen zijn er, welke perspectieven en hoe zijn bepaalde inzichten te gebruiken? Andere vragen zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq design-driven maken) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van design leaders op dit vlak?

 • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en designconcepten
 • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy
 • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, change en design concepten
 • College 4: Internal branding, design leadership issues, insights, modellen en kenmerken design leaders
 • College 5: Design equity, design-driven-change, value creation, design management, designbeleid en -strategie
 • College 6: Design leadership modellen, kenmerken en inzichten design leaders, implementatieaspecten
 • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk
 • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw designplan.
 • College 9: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw designplan.

Module 2: Branding, positioneren en online design (praktijkgericht)
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er gebouwd worden aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd. Hoe ‘align’ ik het merk met andere activeiten in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat merkconsistentie gewaarborgd blijft? Hoe kan digital-, design- en reputatiebeleid strategisch ingebed worden in de organisatie? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan?

 • College 10: Trends, ontwikkelingen, design strategy, merkmodellen
 • College 11: Merkidentiteit, merkwaarden, marketingcommunicatie
 • College 12: Online design mgt, visual identity, online communicatie
 • College 13: Digital branding, online reputatie mgt, meten en bijsturen.
 • College 14: Customer experience, branding, multichannel management
 • College 15: Hoe aanvliegen van projecten, systemen en mensen
 • College 16: Brand Journey bij een Best-of-Class merk.

Module 3: Design implementatietrajecen (competentiegericht)

Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er gebouwd worden aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd. Andere vragen zijn: Welke digital trends zijn er op het gebied van design? Hoe kan de merkidentiteit online worden doorvertaald? Hoe gaan visual identity en social media samen? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan?

 • College 17: Identiteitsmanagement, merkconsistentie creëren
 • College 18: Implementatie alignmentprojecten, systemen en mensen
 • College 19: Imago building, verwachting- en reputatie management
 • College 20: Implementie reputatieprojecten, systemen en mensen
 • College 21: Merkidentiteit, designmanagement en designprocessen
 • College 22: Implementatie designprojecten: systemen en mensen
 • College 23: Brand Journey bij een Best-of-Class merk.
 • College 24: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het designplan.
 • College 25: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het designplan.

Module 4: Management en designbeleid (strategische planning)

In deze module wordt planning vanuit een breed strategisch kader ingestoken. Er wordt aandacht besteed aan alle managementdisciplines die raakvlakken hebben met designbeleid zoals finance, marketing, HR, sales, supply chain en R&D management. U leert in dit perspectief solide merk- , design- en marketingbeleid ontwikkelen en implementeren.

 • College 26: Financieel management en designbeleid
 • College 27: Casuistiek: strategische planning vanuit financieel perspectief
 • College 28: Marketing- , communicatie- en sales en designbeleid
 • College 29: Casuistiek: strategische planning vanuit marketing perspectief
 • College 30: Logistiek, supply chain management, R&D en designbeleid
 • College 31: Casuistiek: strategische planning vanuit logistiek perspectief
 • College 32: Human resource management en designbeleid
 • College 33: Casuistiek: strategische planning vanuit hr-perspectief

Module 5: Thesis, onderzoek en afstuderen (research)

De MBA-thesis omvat het doen van een zelfstandig onderzoek van ongeveer 250- 300 uur, waarin u een concreet designprobleem systematisch analyseert op verbetermogelijkheden. U gebruikt hierbij geaccepteerde wetenschappelijke onderzoeksmethoden en u geeft uw dissertatie vorm in een strategisch designplan.

 • College 34: De MBA-thesis: het doen van zelfstandig onderzoek
 • College 35: Probleemstelling en Methoden van onderzoek
 • College 36: Uitleg en onder begeleiding werken aan de thesis
 • College 37: Onderzoeksresultaten: analyse en statistiek
 • College 38: Presentatie en verdediging dissertatie

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu