De MBA ‘Strategisch Design Management’ vindt plaats in Utrecht. De opleiding start een keer per jaar, kent 5 modules bestaande uit 38 colleges (dagdelen). Het collegegeld voor de MBA Strategisch Design Management bedraagt € 9.890,- (ex-BTW). Een nadere specificatie van de kosten vindt u hieronder.

Kostenoverzicht Bedrag
Cursusgeld € 6.250,-
Studiemateriaal € 1.000,-
Studiebegeleiding en examinering € 1.250,-
Locatie- en arrangementskosten € 1.400,-

Klik hier voor meer informatie over:


Inschrijven voor opleiding

Download Brochure