Programma MBA Strategisch Brand Management


Module 1: Strategisch management en brand leadership (academisch)

Vragen die tijdens dit blok aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en brand management zijn er? Andere vragen zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq brand-driven maken) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van branding en leadership? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van brand leaders op dit vlak?

 • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en brandconcepten
 • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy
 • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, change en merkconcepten
 • College 4: Internal branding, brand leadership issues, insights, modellen en kenmerken brand leaders
 • College 5: Creatie van brand equity, merkmeerwaarde, brand value, brand building en merkstrategie
 • College 6: Brand leadership modellen, kenmerken en inzichten brand leaders, implementatieaspecten
 • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk
 • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw brandplan.
 • College 9: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw brandplan.

Module 2: Branding, positioneren en online marketing (praktijkgericht)
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er gebouwd worden aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd. Hoe ‘align’ ik het merk met andere activeiten in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat merkconsistentie gewaarborgd blijft? Hoe kan digital-, design- en reputatiebeleid strategisch ingebed worden in de organisatie? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan?
 • College 10: Trends, ontwikkelingen, brand strategy, positioneren.
 • College 11: Merkidentiteit, merkwaarden, marketincommunicatie
 • College 12: Digital branding, social media, performance based marketing
 • College 13: Online marketing, brand engagement, meten en bijsturen
 • College 14: Customer experience, branding, multichannel management
 • College 15: Hoe aanvliegen van projecten, systemen en mensen
 • College 16: Brand Journey bij een Best-of-Class merk.

Module 3: Branding implementatietrajecen (competentiegericht)

Vragen die tijdens deze module aan bod komen zijn o.a. Hoe ‘align’ ik het merk met andere activeiten in een organisatie? Hoe manage je de (online) reputatie? Hoe bouw je een gewenste reputatie op? Hoe ontwerp je een goede designstrategie en hoe manage je het totale designproces. Centraal in deze module staat het werken aan je eigen vaardigheden om dit soort trajecten goed uit de verf te laten komen.

 • College 17: Identiteitsmanagement, merkconsistentie creëren
 • College 18: Implementatie alignmentprojecten, systemen en mensen
 • College 19: Imago building, verwachting- en reputatie management
 • College 20: Implementie reputatieprojecten, systemen en mensen
 • College 21: Merkidentiteit, designmanagement en designprocessen
 • College 22: Implementatie designprojecten: systemen en mensen
 • College 23: Brand Journey bij een Best-of-Class merk.
 • College 24: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het brandplan.
 • College 25: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan het brandplan.

Module 4: Management en merkenbeleid (strategische planning)

In deze module wordt planning vanuit een breed strategisch kader ingestoken. Er wordt aandacht besteed aan alle managementdisciplines die raakvlakken hebben met merkbeleid zoals finance, marketing, HR, sales, supply chain en R&D management. U leert in dit perspectief solide merk- en marketingbeleid ontwikkelen en implementeren.

 • College 26: Financieel management en merkbeleid
 • College 27: Casuistiek: strategische planning vanuit financieel perspectief
 • College 28: Marketing- , communicatie- en sales en merkbeleid
 • College 29: Casuistiek: strategische planning vanuit marketing perspectief
 • College 30: Logistiek, supply chain management, R&D en merkbeleid
 • College 31: Casuistiek: strategische planning vanuit logistiek perspectief
 • College 32: Human resource management en merkbeleid
 • College 33: Casuistiek: strategische planning vanuit hr-perspectief

Module 5: Thesis, onderzoek en afstuderen (research)
De MBA-thesis omvat het doen van een zelfstandig onderzoek van ongeveer 250- 300 uur, waarin u een concreet merkprobleem systematisch analyseert op verbetermogelijkheden. U gebruikt hierbij geaccepteerde wetenschappelijke onderzoeksmethoden en u geeft uw dissertatie vorm in een strategisch brandplan.

  • College 34: De MBA-thesis: het doen van zelfstandig onderzoek
  • College 35: Probleemstelling en Methoden van onderzoek
  • College 36: Uitleg en onder begeleiding werken aan de thesis
  • College 37: Onderzoeksresultaten: analyse en statistiek
  • College 38: Presentatie en verdediging dissertatie

Inschrijven voor opleiding

Download Brochure

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu