Op zoek naar een MBA-opleiding op het gebied van strategisch brand management? In 1 jaar tijd werkt u aan uw theoretische kennis en praktische vaardigheden. U brengt verdieping aan op uw kennis, werkt aan uw competenties en management skills, bezoekt diverse best-in-class bedrijven en sluit de opleiding af met een thesis.


Learnings

Met de MBA Strategisch Brand Management wordt aan de bedrijfskundige en merkstrategische kennis die u reeds heeft, nieuwe betekenis toegevoegd. Op academisch niveau wordt u gestimuleerd om nieuwe inzichten en bekwaamheden te ontwikkelen waarmee u merk- en organisatievraagstukken goed kunt beantwoorden. Hiermee levert u een waardevolle bijdrage aan het strategisch en operationeel management. Eveneens wordt uw leiderschapsrol tot een hoger niveau gebracht.


Modules en onderwerpen

Het eenjarig parttime programma ziet er als volgt uit:


Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

De MBA-opleiding is bedoeld voor ambitieuze managers en marketing- en communicatieprofessionals die zich diepgaand willen ontwikkelen op het gebied van strategisch brand management binnen een brede bedrijfskundige context. U wilt nieuwe betekenis toevoegen aan uw bestaande bedrijfskundige en merkstrategische kennis. U beoogt verder nieuwe inzichten en bekwaamheden te ontwikkelen waarmee u merk- en organisatievraagstukken beter kunt beantwoorden. U wilt tevens uw leiderschapsrol tot een hoger niveau brengen. Meer informatie over toelatingsvoorwaarden en vereisten, klik hier.


Docenten van de opleiding

Onze docenten zijn bedreven in vraagstukken op het gebied van brand management, reputatie management en merkstrategie. Onze docenten verzorgen vanuit zowel theorie als praktijk hun colleges. Alle docenten in de opleiding zijn ervaren professionals, hoogleraar en/of vakdocent. Voor een overzicht van het docentencorps, klik hier.


Locaties, data en kosten

De MBA ‘Strategisch Brand Management’ vindt plaats in Utrecht. De opleiding start een keer per jaar, kent vijf modules bestaande uit 38 colleges (dagdelen). De colleges worden in blokken van twee colleges gegeven, op een donderdag, en duren van 15.00 uur tot 21.00 uur. Voor actuele data, klik hier. Het collegegeld voor de MBA Strategisch Brand Management bedraagt € 9.890,- (ex-BTW). Een nadere specificatie van de investeringskosten vindt u hier. Heeft u vragen? Mail ons: contact@nibaa.nl. Voor het volgen van een gratis online proefcollege, klikt u hier.