Door te innoveren creëert u enerzijds waarde voor u als organisatie en anderzijds voor uw klanten. Aangezien de wereld om u heen snel verandert, is het van groot belang om erachter te komen hoe uw klanten over uw bedrijf denken en waar ze behoefte aan hebben. Hier dient vervolgens uiteraard een passend aanbod bij ontwikkeld te worden. Niets doen aan organisatieontwikkeling is vragen om problemen want de concurrentie zit niet stil. Pro-actief inzetten op innovation is uiteraard de beste zet. Deze leergang helpt u bij het opzetten van een ‘merkgedreven innovatiebeleid waarbij business-, innovation,- en productontwikkelingsprocessen worden opgetuigd vanuit een centrale merkgedachte.

– Hoe kan ik een merkstrategie formuleren die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie?
– Hoe kan ik ervoor zorgen dat het merk (als kompas) geborgd wordt in de organisatie?
– Hoe kan ik een effectieve (brand) innovation- en developmentstrategie formuleren?
– Hoe bouw ik een organisatie met toegevoegde waarde en innovatievermogen?
– Hoe kan ik een product strategie formuleren, in lijn met de bedrijfs-/merkstrategie ?
– Hoe kan ik de productstrategie integreren en implementeren in de organisatie?


Learnings 

Na afloop van de MBA ‘Merkgedreven Innovatiemanagement’ bent u in staat om zelfstandig een gedegen ‘merkgedreven innovatiestrategie’ samen te stellen en succesvol te implementeren. U heeft de juiste managementvaardigheden en leiderschapskwaliteiten om de gewenste verandering succesvol door te voeren. Uw analysevaardigheden en strategisch handelen zijn naar een hoger niveau gebracht, waardoor u in staat bent betere en scherpere managementbeslissingen te nemen. U bent in staat om grip te houden op de nieuwe brand-driven-organisatie en bent in staat om op de juiste momenten bij te sturen. Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied van business development, merkstrategie, innovatie, product management en verandermanagement.


Onderwerpen van de opleiding

De MBA Merkgedreven Innovatiemanagement bestaat uit onderstaande blokken. Daarnaast volgt er nog een bedrijfsbezoek. Voor actuele data van de leergang, klik hier.

Blok 1: Brand Strategy & Positioning 

Tijdens dit blok leert hoe u uw merkstrategie kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische kennis en inzichten over branding, propositieontwikkeling en waardecreatie waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u marketing- en merkprocessen beter en effectiever kunt organiseren en hoe u deze in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het omgaan met digitale uitdagingen van merkbeleid en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten ervan.

Blok 2: Brand Development & Borging 

Tijdens blok 2 leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van de merkstrategie. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, verandermanagement en leadership en leert wat nodig is om veranderingen ”erdoor’ te krijgen. Daarnaast komt het borgingsstuk uitvoerig aan bod, want alleen daarmee kunt u duurzaam aan een merk bouwen. U leert hoe u de merkidentiteit in alle geledingen van de organisatieprocessen kunt brengen en ze tevens consistent kunt houden.

Blok 3: Business Innovation

Tijdens dit blok 3 leert u hoe u de juiste strategische fundamenten kunt leggen om tot een succesvolle business developmentstrategie voor uw organisatie te komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over strategisch management, business model innovation, market learning en open innovation. U leert hoe u innovatieprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met de organisatie van creativiteit en innovatiekracht en hoe dit dient te resulteren in toegevoegde waarde, een verdienmodel en onderscheidend vermogen. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het product ontwikkelingsproces, concurrentie en het belang van een goede time-to-market.

Blok 4: Verandering & Leiderschap 

Tijdens blok 4 leert hoe u uw innovatiestrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U leert welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. U leert tevens welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van business innovation leaders. Tot slot leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een nieuwe innovatiestrategie en hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces.

Blok 5: Productontwikkeling

Tijdens dit blok ontwikkelt u een heldere visie op de rol van product development binnen de organisatie. Er wordt ingezoomd op de strategische context, het organisatiebeleid en de rol van productmanagement hierin. Thema’s die verder aan bod komen zijn: marktsegmentatie,  consumer insights, conceptcreatie, verwachtingen R&D en waardepropositie-ontwikkeling. U leert hoe u op een effectieve manier van concept tot productlancering kunt komen. Er wordt ingezoomd op de aan productmanagement gekoppelde gebieden als marktonderzoek, financiële planning, productontwikkeling en marketing en er wordt uitgelegd hoe u deze afdelingen (de interne organisatie) mee kunt krijgen. U leert tot slot hoe u een goed productplan kunt opstellen.

Blok 6Implementatie Productstrategie

Tijdens blok 6 leert hoe u uw product/ portfoliostrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw productstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Tijdens deze module leert u hoe u de organisatie gereedmaakt voor de implementatie van uw product/ portfoliostrategie.  U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces.


Voor wie is deze opleiding geschikt?

Deze MBA is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van business development, merkstrategie, verandermanagement, innovatie en product management. De opleiding is een executive opleiding wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige of veranderkundige achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.


Docenten van de opleiding

De docenten die de MBA ‘Merkgedreven Innovatiemanagement’ voor u verzorgen, hebben hun sporen in zowel de wetenschap als de praktijk verdiend. Zij zijn vaak wetenschapper, onderzoeker of hoogleraar of hebben ervaring als consultant, strategy director, merkstrateeg, change manager of marketing manager. Alle docenten hebben goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het gebied van organisatiekunde, strategisch management, change management en marketingstrategie. Voor een overzicht van het docentencorpsklik hier.


Locaties, data en kosten

U kunt de MBA ‘Merkgedreven Innovatiemanagement’ volgen op een van de volgende locaties: Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Zwolle of Rotterdam. De leergang start drie keer per jaar, in januari, maart en oktober en kent 20 vaste colleges en een bedrijfsbezoek. De reguliere colleges worden gegeven van 15.00 uur tot 21.00 uur op een donderdag. Het collegegeld voor deze MBA opleiding  bedraagt € 8.990,- (ex-BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Cateringkosten en eventuele verblijfkosten zijn hierin niet meegenomen. Voor actuele data van de leergang, klik hier.


Brochures, proefcolleges en aanmelden

Wilt u een brochure ontvangen van deze opleiding? Klik hier. Heeft u vragen of wilt u alvast een voorlopige reservering maken, mail ons op emailadres: contact@nibaa.nl. Wilt u zich inschrijven voor de MBA-opleiding Merkgedreven Innovatiemanagement? Dat kan via deze link. Voor het volgen van een gratis online proefcollege, klikt u hier.