De MBA-thesis omvat het doen van een zelfstandig onderzoek van ongeveer 250- 300 uur, waarin u een concreet merkprobleem systematisch analyseert op verbetermogelijkheden. U gebruikt hierbij geaccepteerde wetenschappelijke onderzoeksmethoden en u geeft uw dissertatie vorm in een strategisch brandplan.

  • College 43: De MBA-thesis: zelfstandig onderzoek doen
  • College 44: Probleemstelling en Methoden van onderzoek
  • College 45: Uitleg en onder begeleiding werken aan de thesis
  • College 46: Onderzoeksresultaten: analyse en statistiek
  • College 47: Presentatie en verdediging dissertatie

Klik hier voor meer informatie over: