Het begrip imago duidt in marketing, psychologie en communicatie op het beeld dat van een persoon of instelling bestaat; vooral als dat beeld brede ingang heeft gevonden bij het publiek, bij een doelgroep of bij relaties. “Imago” is Latijn voor “beeld”; tegenwoordig wordt ook vaak het Engelse image gebruikt.

Meer kennis en  informatie hierover kunt u verkrijgen tijdens de NIBAA masterclass design en branding en/of opleiding brand management en opleiding design management, opleiding reputatie management, cursus communicatie management of opleiding merkmanagement in Utrecht. Thema’s die hierin behandeld worden zijn: merkidentiteit, positionering, merk, strategie, marketing, brand identity, merkarchitectuur, branding, brand portfolio, merkmeerwaarde, merkwaardecreatie, design management, brand equity, brand building, internal branding, merkwaarden en diverse merkconcepten (www.nibaa.nl)