Consumentengedrag

Consumentengedrag is de beschrijving van hoe mensen kopen, wat ze kopen, waar ze kopen, wanneer ze kopen en waarom ze kopen. Het is daarmee een onderdeel van marketing met duidelijke kruisverbanden met psychologie, sociologie, antropologie en economie. Het doel van de studie naar consumentengedrag is het besluitvormingsproces rond koop van zowel individuen als groepen te begrijpen. Daarbij probeert het tevens de invloed van familie, vrienden, referentiegroepen en de maatschappij in het algemeen op de koper in kaart te brengen.

De klant als autonoom wezen of speelbal?

In de marketing theorieën wordt de klant langs twee kanten benaderd. Enerzijds als übermensch-achtig wezen, en anderzijds als speelbal. Deze is analoog met de psychologische theorieën waar dat de eerste een meer cognitieve is en het tweede meer behavioristisch.

De klant als autonoom wezen: De klant is een 'oppermachtig' wezen die zich niet laat beïnvloeden en zoveel mogelijk zijn eigen wil uitoefent. Hier bestaan verschillende modellen over. De bedrijfseconomische modellen waar dat een zekere consumentenrationaliteit is leunen hier aan. Maar er zijn ook marketinggerichte modellen waar dat de klant centraal staat.

De klant als speelbal: De speelbal-visie echter stelt dat de verbruiker zich makkelijk laat beïnvloeden door externe factoren. Het is een behavioristische benadering, waar dat met economische externe factoren reclamecampagnes, familie, vrienden, ... mee bedoeld wordt.

Meer kennis en  informatie hierover kunt u verkrijgen tijdens de NIBAA masterclass design en branding en/of opleiding brand management en opleiding design management, opleiding reputatie management, cursus communicatie management of opleiding merkmanagement in Utrecht. Thema's die hierin behandeld worden zijn: merkidentiteit, positionering, merk, strategie, marketing, brand identity, merkarchitectuur, branding, brand portfolio, merkmeerwaarde, merkwaardecreatie, design management, brand equity, brand building, internal branding, merkwaarden en diverse merkconcepten (www.nibaa.nl)

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu