Het Latijnse werkwoord concipere kan de volgende betekenissen hebben:

  1. bezwangerd raken (van iets)
  2. iets ontwikkelen in gedachten
  3. begrijpen
  4. een opinie vormen
  5. (iets) beginnen.

Het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord concept kan meer betekenissen hebben:

Ontwerp of begrip

  • Een eerste ontwerp, van bijvoorbeeld een brief of ander document of een kunstwerk (zie ook prototype, studiemodel, conceptauto).
  • Een voorstadium van een wetenschappelijke theorie.
  • Een denkbeeldige voorstelling van een zaak of toestand met bepaalde vastliggende kenmerken, zie begrip en mentale beeldvorming
  • Een verzameling abstracte ideeën; zie concept (filosofie).
  • conceptuele kunst

Meer kennis en  informatie hierover kunt u verkrijgen tijdens de NIBAA masterclass design en branding en/of opleiding brand management en opleiding design management, opleiding reputatie management, cursus communicatie management of opleiding merkmanagement in Utrecht. Thema’s die hierin behandeld worden zijn: merkidentiteit, positionering, merk, strategie, marketing, brand identity, merkarchitectuur, branding, brand portfolio, merkmeerwaarde, merkwaardecreatie, design management, brand equity, brand building, internal branding, merkwaarden en diverse merkconcepten (www.nibaa.nl)