Business administration

Master of Business Administration (afkorting: MBA) is een postinitieel masterprogramma, bedoeld voor mensen met een bachelor- of masterdiploma en minstens enkele jaren werkervaring. MBA is een beroepsgerichte bedrijfskundige en bedrijfseconomische studie. Het aantal plaatsen voor de opleiding is aan hoogaangeschreven programma's veelal beperkt en de kandidaten worden gescreend op de kwaliteit van de vorige studies, referenties en bedrijfservaring. Ook speelt de gestandaardiseerde GMAT-score een cruciale rol bij toelating tot internationaal opererende MBA programma's. Minder hoogaangeschreven programma's hebben daarentegen een veel ruimer aannamebeleid, waarbij zelfs het werkervaringsvereisten niet altijd toepassing vindt.

De opzet van deze studie is afkomstig uit de Verenigde Staten, maar MBA wordt inmiddels in vele landen onderwezen. Anders dan bij gewone masters zijn MBA-opleidingen sterk praktijkgericht. Een MBA wordt niet altijd met een scriptie afgesloten, maar daartegenover staat dikwijls wel een zekere inspanning die gedurende het programma geleverd wordt in de vorm van werkstukken en casusstudies.

Een MBA-kandidaat kiest gewoonlijk ook een hoofdrichting ("major") waarin hij zich wil specialiseren: marketing management, financieel management, accounting, operationeel onderzoek, bedrijfseconomie, personeelsbeleid, bedrijfsinformatica, internationaal bedrijfsbeheer, kwaliteitsbeleid, non-profit, enzovoorts. Naar gelang de traditie in de MBA-school wordt het studieprogramma verder aangevuld met "minors" (tweede specialiteit met minder "credits" dan de hoofdrichting) of een reeks keuzevakken uit andere bedrijfskundige disciplines.

Het aanbod van MBA-opleidingen is zeer verscheiden in kwaliteit en loopt uiteen van gerenommeerde en zeer veeleisende studieprogramma's tot titels met geen of uitermate soepele toetredingsvoorwaarden en minimale of geen examenvereisten. Sommige programma's beschikken daarnaast over een uitwisselingsprogramma voor studenten en professoren met een Angelsaksische universiteit (Verenigde Staten of Groot-Brittannië).

Meer kennis en  informatie hierover kunt u verkrijgen tijdens de NIBAA masterclass design en branding en/of opleiding brand management en opleiding design management, opleiding reputatie management, cursus communicatie management of opleiding merkmanagement in Utrecht. Thema's die hierin behandeld worden zijn: merkidentiteit, positionering, merk, strategie, marketing, brand identity, merkarchitectuur, branding, brand portfolio, merkmeerwaarde, merkwaardecreatie, design management, brand equity, brand building, internal branding, merkwaarden en diverse merkconcepten (www.nibaa.nl)

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu