Onderwerpen van de leergang,

Tijdens het eerste blok worden tactiek van merkenbeleid behandeld. Blok 2 omvat het bedrijfsbezoek waar inspiratie kan worden opgedaan. Tijdens blok 3 wordt aan de hand van cases en opdrachten actief geleerd hoe men zaken concreet kan toepassen en aanvliegen. Tijdens blok 4 wordt verdieping aangebracht en wordt er gefocust op vaardigheden. Hier staat vooral de HOE-vraag centraal. 


Blok 1: Merkconsistentie creëren en bewaken 

Tijdens college 1 staat het creëren  managen en bewaken van merkconsistentie centraal (aan de hand van diverse praktijkcases). Vragen die aan bod komen zijn o.a. Hoe ‘align’ ik het merk met andere activiteiten in een organisatie? Hoe zorg je ervoor dat merkconsistentie gewaarborgd blijft? Wat leveren dit soort inspanningen op? Tijdens college 2 staat vooral de hoe-vraag centraal.
  • College 1: Brand alignment, merkconsistentie creëren, managen, meten en bewaken
  • College 2: Hoe aanvliegen van tactische brand projecten,  hoe krijg je bepaalde mensen mee ?

Blok 2: Bedrijfsbezoek best-in-class bedrijf 
Het bedrijfsbezoek is gepland ter inspiratie en aanvulling op het geleerde tijdens de leergang. Er wordt een bedrijf bezocht wat recent een succesvolle 'brand' implementatie heeft doorgevoerd en de resultaten graag met ons wil delen. Aan het einde van de bijeenkomst is er een rondleiding door het bedrijf.
  • College 3: Bedrijfsbezoek

Blok 3: Verandertactieken en internal branding  
Tijdens dit blok wordt er ingezoomd op verandertactieken die gebruikt kunnen worden om interne weerstand te overwinnen. Tijdens deze dag leert u hoe u de vertaalslag kunt maken vanuit de merkstrategie naar een tactisch veranderplan. U leert met welke methoden, interventies voorbereid, geïnitieerd en gemanaged. kunnen worden, zodanig dat er een collectieve kracht kan ontstaan waarmee nieuwe invulling gegeven kan worden aan de merkbeleving.
  • College 4: Verandertactiek, bedrijfscultuur, gedragsverandering, interne weerstand overwinnen.
  • College 5: Internal branding, draagvlakcreatie, storytelling optuigen, creatie van merkbetekenis

Blok 4: Brand engagement en Living the Brand  
Tijdens dit blok wordt er ingezoomd op het verankeren van de merkbeleving in de organisatie. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het merkgedrag voor alle medewerkers een automatisme wordt? Hoe kunnen interne procedures en systemen, worden aangepast aan het merk? Hoe kunnen medewerkers actief bij de organisatie worden betrokken?
  • College 6: Brand engagement, stimulatie gewenst merkgedrag, lading geven aan het merk
  • College 7: Verankering van het merk in processen, realiseren van 'Living the Brand''

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu