Onderwerpen;

Tijdens het eerste blok worden strategie en tactiek van merkenbeleid behandeld. Tijdens blok 2 wordt aan de hand van cases en opdrachten actief geleerd hoe men zaken concreet kan toepassen en aanvliegen. Tijdens blok 3 wordt verdieping aangebracht en wordt er gefocust op vaardigheden. Hier staat vooral de HOE-vraag centraal. Blok 4 omvat het optionele bedrijfsbezoek waar inspiratie kan worden opgedaan.


Blok 1: Strategie, positionering en branding (theorie)

Vragen die tijdens deze twee kennissessies aan bod komen zijn: Hoe ontwikkel je een goede strategie? Hoe zorg je ervoor dat strategie en positionering goed op elkaar aansluiten? Hoe kan er vanuit deze basis worden gebouwd aan een sterk merk? Hoe kan er echte toegevoegde waarde worden geleverd en welke concepten hiervoor kunnen worden gebruikt.

  • College 1: Trends, ontwikkelingen, brand strategy, merkmodellen, merkarchitectuur.
  • College 2: Merkidentiteit, merkwaarden, merkpositionering en marketingcommunicatie

Blok 2: Online reputatiemgt. en social media (cases en workshops)
Vragen die tijdens deze praktijkdag worden beantwoordt zijn: Welke online ontwikkelingen zijn er? Hoe kun je een goed online reputatiebeleid opzetten en implementeren? Wat komt hier allemaal bij kijken? Hoe kun je social media en ORM strategisch inbedden in de organisatie? Hoe ga je om met negatieve berichtgeving? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan? Dit en meer wordt op deze dag behandeld.
  • College 3: Online reputatiemanagement, social media, social PR en community management
  • College 4: Digital branding, online communicatie, negatieve PR, meten en bijsturen.

Blok 3:  Imago building, perceptie- en reputatiemanagement
In college 3 staat het bouwen, creëren en managen van het imago/ de reputatie centraal. Vragen die tijdens aan bod komen zijn: Hoe manage je de (online) reputatie? Hoe bouw je een gewenste reputatie op? Hoe kun je de perceptie sturen en hoe manage je de verwachting? Tijdens college 4 staat vooral de hoe-vraag centraal. Hoe vlieg je bepaalde zaken aan, hoe krijg je mensen mee met je plannen? En welke vaardigheden zijn hierbij van belang?
  • College 5: Imago building, perceptie-, verwachting-  en reputatie management
  • College 6: Hoe aanvliegen van projecten, hoe krijg je mensen mee, draagvlakcreatie, etc.

Blok 4: Bedrijfsbezoek (inspiratie)
Het bedrijfsbezoek is gepland ter inspiratie en aanvulling op het geleerde tijdens de leergang. Er wordt een bedrijf bezocht wat recent een succesvolle (online) brand implementatie heeft doorgevoerd en de resultaten graag met ons wil delen.
  • College 7: Bedrijfsbezoek (inspiratie)

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu