Masterclass 'Strategische Marketingplanning'

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het grootste deel van succesvolle ondernemingen voortdurend en op een continue basis aan marketingplanning werken. Het ontwikkelen van marketingstrategie is dan ook een dynamisch proces. Markten veranderen constant en marketingplanning leert hoe bedrijven hiermee om moet gaan. Dat neemt niet weg dat marketingplanning een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid is, waar veel informatie en analytisch vermogen voor nodig is. Deze masterclass verschaft u de noodzakelijke kennis, vaardigheden én inzichten om een goed marketingplan samen te stellen en geeft u tevens inzicht in de praktijk van marketing/ merkenbeleid in de vorm van een brand journey bij een best-of-class-merk (Miele). Vragen die centraal staan, zijn:

  • Hoe ontwikkel je een goede merk-, design-, of marketingstrategie?
  • Hoe giet je de ontwikkelde strategie in een bruikbaar plan van aanpak?
  • Hoe maak je de vertaalslag van abstracte strategie naar de praktijk?
  • Hoe zorg je dat er intern draagvlak voor je eigen plan is?
  • Hoe ga je na afronding van je plan er in de praktijk mee aan de slag?

Learnings

academiegebouw

De masterclass 'Strategische marketingplanning; theorie en praktijk' reikt u nieuwe inzichten en kennis aan. Leert u actief (aan de hand van theorie en een brand journey) het geleerde te implementeren en er direct mee aan de slag te gaan. Brengt verdieping aan op uw bestaande kennis en brengt u nieuwe vaardigheden bij over het opzetten en implementeren van uw eigen strategische plan. U ziet tevens een voorbeeld van een succesvolle marketingimplementatie in de vorm van een brand journey bij een best-of-class-merk (Miele).


Onderwerpen

academiegebouw

Tijdens deze masterclass staat het opstellen van uw eigen strategisch marketingplan centraal. Er wordt aan een groepscase gewerkt en er wordt inzicht gegeven in hoe u een eigen strategisch plan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe structureer je je marketingstrategie in een concreet plan van aanpak? Hoe ga je te werk bij de start van de implementatie? En hoe creeer je draagvlak voor je eigen plan? Aansluitend vindt er een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art marketingbeleid wordt ervaren. Hier krijgt u inzicht in de bouwstenen van een succesvolle marketingstrategie.
  • Ochtendcollege: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan je eigen strategische brand plan.
  • Middagcollege: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: presentatie, Q&A en bedrijfsbezoek.

Lokatie, data en kosten

academiegebouwDe masterclass 'Strategische Marketingplanning; theorie en praktijk' vindt plaats in het Inspirience Centre van Miele in Vianen (bij Utrecht). Het eerste college start om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Na de lunch gaat het middagcollege weer verder rond 13.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Het inschrijfgeld voor de masterclass bedraagt € 395,- (ex-BTW). Actuele data van deze en andere masterclasses, vindt u hier.


Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu