Trendonderzoek is een belangrijk middel om kansen voor het bedrijf of de organisatie zichtbaar te maken. Dat vinden bijna alle bedrijven, zo blijkt uit onderzoek naar trendwatching door Netpanel. Tegelijkertijd zijn er nog maar heel weinig bedrijven in staat om trendonderzoek toe te passen. Er worden wel trends onderzocht maar op ad hoc-basis en zonder duidelijk doel voor ogen. Terwijl het belang van innovatie voor het succes van de organisatie nu meer dan ooit wordt onderkend.

Futuring als instrument

Uit de ervaringen van trendbureau Trendslator blijkt dat het succesvol toepassen van trendonderzoek een gestructureerde en procesmatige aanpak vereist.De afgelopen jaren heeft Trendslator Futuring, het onderzoeken en vertalen van trends, bij bedrijven als methode ingezet. In samenwerking met De Informatiekamer en &Go neemt Trendslator het initiatief om het onderzoeken en vertalen van trends naar concepten bij bedrijven te organiseren en te begeleiden. Dit proces heet Futuring Funnel omdat trends worden getrechterd naar bruikbare concepten voor bedrijven.

Futuring Funnel

Futuring Funnel bestaat uit vijf onderdelen: Preparing • Researching trends • Selecting trends • Translating trends • Concepting. Tijdens een voorbereidende fase wordt geïnventariseerd wat de voorwaarden van het Futuringproces voor het bedrijf zijn. Actuele informatie en inspiratie op trendgebied wordt verzameld en geordend. De identiteit van de organisatie of de waarden van het merk worden gebruikt als een filter om de juiste trends te selecteren. De relevante trends worden vertaald naar bruikbare inzichten over veranderende consumenten en markten. Vervolgens worden tijdens het laatste onderdeel inzichten gebruikt voor de ontwikkeling van bruikbare concepten. Elk onderdeel van het proces levert duidelijk en zichtbaar resultaat op.

Van Futuring naar Concepting

Voor bedrijven die werk willen maken van innovatie is de Futuring Funnel de aangewezen manier om trends te onderzoeken en te vertalen naar concepten. Trendslator biedt niet alleen een gestructureerde maar ook een geïntegreerde aanpak aan. Futuring Funnel betrekt zowel trend- en marktonderzoek, innovatie en merkenbeleid, marketing en communicatie als new business development en productontwikkeling en –vormgeving bij het proces. Het eindresultaat is een trend en concept briefing voor de vormgevers: van Futuring naar Concepting.

Lees meer over Futuring Funnel of klik voor meer informatie over de masterclass van Hilde Roothart op 10 februari 2012