Onderwerpen opleiding 'Reputation leadership'

Tijdens de opleiding 'Reputation leadership' verrijkt u uw kennis met nieuwe inzichten, perspectieven en concepten over reputatie management en leadership issues. Tijdens de opleiding wordt vooral gebruik gemaakt van conceptuele colleges aangevuld met een  ‘brand journey’ 'bij een best-of-class bedrijf. Op locatie bij dit bedrijf leert u onder begeleiding schrijven aan uw eigen strategische plan. 


Blok 1: Business strategy, reputatieperspectieven en concepting 

Vragen die tijdens deze twee kennissessies aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en reputatiemanagement zijn er? Welke businessmodellen zijn er, welke perspectieven en hoe zijn bepaalde inzichten te gebruiken? Kortom: Hoe kunt u uw strategisch denkvermogen naar een hoger niveau brengen opdat u betere analyses en keuzes kunt maken.

  • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en reputatieconcepten
  • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy

Blok 2: Cultuur, verandermanagement en reputation leadership issues
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq reputation-driven maken) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van reputation leaders op dit vlak? 
  • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, branding en reputation concepten 
  • College 4: Internal branding, reputation leadership issues, insights, modellen en kenmerken reputation leaders

Blok 3: Reputation Leadership, -equity en reputation management
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke reputation management modellen zijn er? Hoe kan er effectief gestuurd worden op waardecreatie en reputation equity, het realiseren van een reputation-driven organisatie en value-through-reputation? Hoe onderscheiden reputation  leaders zich van anderen? Welke concepten en instrumenten kunnen ingezet worden richting 'reputation leadership'.
  • College 5: Reputation equity, reputation-driven-change, value creation, reputation management, reputatiebeleid en -strategie
  • College 6: Reputation leadership modellen, kenmerken en inzichten reputation leaders, implementatieaspecten

Blok 4: Brand Journey en het strategisch plan. 
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art reputatiebeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen strategisch reputatieplan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureert u uw 'reputation leadership stategie'  in een concreet plan van aanpak? Hoe gaat u te werk bij de start van de implementatie?  
  • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
  • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische reputatieplan.

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu