Onderwerpen opleiding 'Digital leadership'

Tijdens de opleiding 'Digital leadership' verrijkt u uw kennis met nieuwe inzichten, perspectieven en concepten over digital  asset management en leadership issues. Tijdens de opleiding wordt vooral gebruik gemaakt van conceptuele colleges aangevuld met een  ‘brand journey’ 'bij een best-of-class bedrijf. Op locatie bij dit bedrijf leert u onder begeleiding schrijven aan uw eigen strategische plan. 


Blok 1: Business strategy, digitale perspectieven en concepting 

Vragen die tijdens deze twee kennissessies aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en digital management zijn er? Welke businessmodellen zijn er, welke perspectieven en hoe zijn bepaalde inzichten te gebruiken? Kortom: Hoe kunt u uw strategisch denkvermogen naar een hoger niveau brengen opdat u betere analyses en keuzes kunt maken.

  • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en digitale concepten
  • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy

Blok 2: Cultuur, verandermanagement en digital leadership issues
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq digitaliseren) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij dit soort verandertrajecten en wat kunnen we leren van digital leaders op dit vlak? 
  • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, digitalisering en online concepten 
  • College 4: Internal branding, digital leadership issues, insights, modellen en kenmerken digital leaders

Blok 3: Digital Leadership, -equity en digital (brand) management
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke digital management modellen zijn er? Hoe kan er effectief gestuurd worden op digitalisering en digital equity, het realiseren van een digital-driven organisatie en value-through-digitalisation? Hoe onderscheiden digital leaders zich van anderen? Welke concepten en instrumenten kunnen ingezet worden richting 'digital leadership'.
  • College 5: Digital equity, digital-driven-change, value creation, digital (asset) management en merkbeleid
  • College 6: Digital leadership modellen, kenmerken en inzichten digital leaders, implementatieaspecten

Blok 4: Brand Journey en het strategisch plan. 
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art digital beleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen strategisch digital plan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureert u uw 'digital leadership stategie'  in een concreet plan van aanpak? Hoe gaat u te werk bij de start van de implementatie?  
  • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
  • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische digital plan.

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu