Onderwerpen opleiding 'Customer leadership'

Tijdens de opleiding 'Customer leadership' verrijkt u uw kennis met nieuwe inzichten, perspectieven en concepten over customer management en leadership issues. Tijdens de opleiding wordt vooral gebruik gemaakt van conceptuele colleges aangevuld met een  ‘brand journey’ 'bij een best-of-class bedrijf. Op locatie bij dit bedrijf leert u onder begeleiding schrijven aan uw eigen strategische plan. 


Blok 1: Business strategy, klantperspectieven en concepting 

Vragen die tijdens deze twee kennissessies aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch-, marketing- en klantmanagement zijn er? Welke businessmodellen zijn er, welke perspectieven en hoe zijn bepaalde inzichten te gebruiken? Kortom: Hoe kunt u uw strategisch denkvermogen naar een hoger niveau brengen opdat u betere analyses en keuzes kunt maken.

  • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing- en klantconcepten
  • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy

Blok 2: Cultuur, verandermanagement en customer leadership issues
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen (cq customer-driven maken) van de organisatie ? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van customer leaders op dit vlak? 
  • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, klantgerichtheidsconcepten 
  • College 4: Internal branding, customer leadership issues, insights, modellen en kenmerken customer leaders

Blok 3: Customer Leadership, klantwaarde en customer experience
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke customer management modellen zijn er? Hoe kan er effectief gestuurd worden op klantwaarde en customer equity, het realiseren van een customer-driven organisatie en value-through-customer management? Hoe onderscheiden customer leaders zich van anderen? Welke concepten en instrumenten kunnen ingezet worden richting 'customer leadership'.
  • College 5: Customer equity, customer-driven-change, klantwaarde, customer (experience) management, klantbeleid en -strategie
  • College 6: Customer leadership modellen, kenmerken en inzichten customer leaders, implementatieaspecten

Blok 4: Brand Journey en het strategisch plan. 
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art customer managementbeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen strategisch customer managementplan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureert u uw 'customer leadership stategie'  in een concreet plan van aanpak? Hoe gaat u te werk bij de start van de implementatie?  
  • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
  • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische customer managementplan.

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu