Onderwerpen opleiding 'Brand Leadership'

Tijdens de opleiding 'Brand leadership' verrijkt u uw kennis met nieuwe inzichten, perspectieven en concepten over merkenbeleid en leadership issues. Tijdens de opleiding wordt vooral gebruik gemaakt van conceptuele colleges aangevuld met een  ‘brand journey’ 'bij een best-of-class bedrijf. Op locatie bij dit bedrijf leert u onder begeleiding schrijven aan uw eigen strategische plan. 


Blok 1: Business strategy, branding perspectieven en concepting 

Vragen die tijdens deze twee kennissessies aan bod komen, zijn: Welke concepten op het gebied van strategisch- , marketing- en brand  management zijn er? Welke businessmodellen zijn er, welke perspectieven en hoe zijn bepaalde inzichten te gebruiken? Kortom: Hoe kunt u uw strategisch denkvermogen naar een hoger niveau brengen opdat u betere analyses en keuzes kunt maken.

  • College 1: Strategisch management, perspectieven en paradoxen, business- , marketing-, en brandingconcepten
  • College 2: Industry context, markets & resources, business-, corporate- en networklevel strategy

Blok 2: Cultuur, verandermanagement en brand leadership issues
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke insights en concepten kunt u gebruiken bij het veranderen de organisatie? Welke cultuuraspecten spelen een rol hierbij en welke modellen zijn er op het gebied van internal branding? Welke leiderschapskwaliteiten zijn nodig bij verandertrajecten en wat kunnen we leren van brand leaders op dit vlak? 
  • College 3: Cultuuraspecten, organisatiestructuur, verandermanagement, brand-driven-change concepten 
  • College 4: Internal branding, leadership issues, insights, modellen en kenmerken brand leaders

Blok 3: Brand Leadership, brand equity en merkmeerwaarde
Vragen die tijdens dit blok centraal staan, zijn: Welke brand building modellen zijn er? Hoe kan er effectief gestuurd worden op de creatie van brand equity, merkmeerwaarde en brand value? Hoe onderscheiden brand leaders zich van anderen? Welke concepten en instrumenten kunnen ingezet worden richting 'brand leadership'.
  • College 5: Creatie van brand equity, BAV (merkmeerwaarde), brand value, brand building en merkstrategie
  • College 6: Brand leadership modellen, kenmerken en inzichten brand leaders, implementatieaspecten

Blok 4: Brand Journey en het strategisch plan. 
Tijdens dit blok staat integratie van het geleerde centraal. Er vindt een brand journey plaats bij een best-in-class merk waar state-of-the-art merkenbeleid wordt ervaren. Hierna wordt er aan een groepscase gewerkt en leert u hoe u een eigen strategisch merkplan kunt schrijven. Vragen die worden beantwoordt zijn: Hoe ziet theorie er in de praktijk uit? Hoe structureert u uw 'leadership stategie' in een concreet plan van aanpak? Hoe gaat u te werk bij de start van de implementatie?  
  • College 7: Brand Journey bij een Best-of-Class merk: rondleiding, college en discussie.
  • College 8: Casuïstiek en onder begeleiding werken aan uw strategische brand plan.

Vertrouwd door meer dan 5.000 toonaangevende bedrijven
Over NIBAAOpleidingslocatiesContact
Introcursus Branding
10
Algemene voorwaardenPrivacy Policy
Alle rechten voorbehouden. © 2021.
Privacy beleid
crossmenu